Makra pod CorelDRAW tel. 602 497 093 45-720 Opole . ul. Niemodlińska 23/30 (Pawilon "AS")
www.grawerlaserowy.opole.pl www.studiocdr.pl www.bizuteria.opole.pl
MAKRA VBA - Darmowe
Pasek zadań oraz instalacja
- każdy ze skryptów może być wyciągnięty
na paski narzędzi w CorelDRAW
- ikony można dowolnie modyfikować
i przypisywać im klawisze skrótów
Instrukcja wyciągnięcia ikony makra na pasek zadań (skrót do makra)

Sposób instalacji makra w CorelDRAW
Instalacja makra VBA

Info o obiektach
Zaznacz dowolną ilość krzywych.
WYNIK: informacje o zaznaczonych obiektach (długość krzywych, ilość ścieżek, ilość węzłów, objętość obiektów zamkniętych).

WYMIAROWANIE
Zaznacz dowolną ilość krzywych.
WYNIK: pojawią się wymiary wysokości i szerokości zaznaczonych obiektów.

STOPIEŃ KRYCIA
Zaznacz grupę obiektów będących krzywymi. Nie wolno zaznaczać grupy, obiekty muszą być rozgrupowane.
1. Krycie obiekt - oblicza procent krycia powierzchni zaznaczenia
2. Krycie obiektkartki - oblicza procent krycia obiektów w stosunku do całej strony

CIĘCIE NA POŁOWĘ POZIOMO I PIONOWO
Zaznacz dowolną ilość krzywych.
WYNIK: zaznaczony obiekt zostanie podzielony równo na połowę.


WIELKOŚĆ STRONY

Sub CO2_strona305x458()
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
ActiveDocument.ActivePage.Orientation = cdrLandscape
ActiveDocument.ActivePage.SizeHeight = 305
ActiveDocument.ActivePage.SizeWidth = 458
End SubPRZESUNIĘCIE W LEWY GÓRNY RÓG
Sub CO2_glrog_strony()
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrTopLeft
ActiveDocument.Selection.SetPosition 0, 305
ActiveDocument.Selection.Move 0.1, -0.1
End SubKONTUR NA CZERWONO BEZ WYPEŁNIENIA

Sub CO2_outline0001()
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
ActiveDocument.Selection.Fill.ApplyNoFill
ActiveDocument.Selection.Outline.Color.CMYKAssign 0, 100, 100, 0
ActiveDocument.Selection.Outline.Width = 0.001
End SubOBRÓT W LEWO
Sub OBROT_lewo_90st() ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
Dim s As Shape
For Each s In ActiveSelectionRange
s.Rotate 90
Next
End Sub